HUNDDAGIS

För allas trevnad och säkerhet ber vi dig följa tre enkla regler hos oss på Hundra Hundar.

*Din hund ska vara kopplad på och omkring området när du lämnar och hämtar din hund.

*Under lämning och hämtning kan du mötas av andra personer med hund, var vänlig och respektera varandra och håll avstånd från varandra, låt inte hundarna träffas i koppel.

*Om klockan är mellan 09:00-16:00 är det förbjudet att gå in på området utan vårat tillstånd.

-Följs inte ovanstående regler besitter dagis rätten att utföra avstängning en viss period eller vid upprepade fall även uppsägning. Vid eventuella skador kan Du komma att debiteras för dessa.

 
 
 
Post
Samtal
Om